Ông Võ Văn Thưởng dự lễ chào mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam

10%