Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội

10%