Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài Lenin

Hoạt động

10%