Ông Võ Văn Thưởng dự lễ ký kết tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam Lào

10%