Ông Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập đài tiếng nói Việt nam

10%