Ông Võ Văn Thưởng hội đàm tăng cường quan hệ Việt Lào

10%