Ông Võ Văn Thưởng hội đàm tăng cường quan hệ Việt Nam Nhật Bản

Hoạt động

10%