Ông Võ Văn Thưởng hội đàm tăng cường quan hệ Việt Nam Nhật Bản

10%