Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn

10%