Ông Võ Văn Thưởng vinh danh 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2017

10%