Cảnh sát phong toả khu vực sau vụ nghi khủng bố nhà thi đấu Anh

10%