Xuất hiện video nghi phạm họp mặt 3 tháng trước vụ ông Kim Jong-nam

10%