Khoảnh khắc lính Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả ở biên giới

10%