Một lần nữa Việt Nam lại khiến thế giới phải thán phục tài "độ" vũ khí

10%