Đồng chí Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Ninh Thuận

10%